top of page
  • cercinli

Hissedilebilir Yüzey Nerelere Uygulanmak Zorundadır?

Kanun ve yönetmelikler gereği; tüm şehirsel çevre; yaya yolları ve kaldırımlar, yaya geçitleri, kent donatıları, otoparklar ve bina girişleri ile kamu yapıları, yerel yönetim birimleri, halka açık tesisler, alışveriş merkezleri, konaklama tesisleri, kültürel ve sosyal tesisler, kongre merkezleri, yeşil alanlar, parklar ve rekreasyon alanları, spor salonları, spor alanları, stadyumlar, eğlence merkezleri, gösteri ve konser salonları vb. için istenen tasarım ve uygulama kriterleri ortaya konulmuştur.

Yapılı çevre herkes için tasarlanmalı, yalın ve kolay algılanabilir olmalı, herkes için eşit kullanım sağlanmalı ve süreklilik içinde kurgulanmalıdır. Bu bağlamda; hissedilebilir yüzey uygulamaları tüm kamu kurumları ile umuma açık tüm alanlara yapılmak zorundadır. Tüm resmi kurum binaları, hastaneler, caddeler ve sokaklar, parklar, konaklama tesisleri, sosyal tesisler, kongre merkezleri, alışveriş merkezleri başta olmak üzere umuma açık tüm alanlar; başta hissedilebilir yüzey uygulaması olmak üzere, engellilerin ulaşabileceği-erişilebileceği şekilde tasarlanmalı ve yapılmalıdır.

1/7/2005 tarihli ve 5378 sayılı Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile tüm kurumlara 01 Temmuz 2013 tarihine kadar ulaşılabilirlik uygulamalarının tamamlanması için süre verilmiştir. Hissedilebilir yüzey uygulaması, ulaşılabilirlik kriterlerinin en önemlilerinden birisidir. 01 Temmuz 2013 tarihine kadar, yükümlülüklerini yerine getirmediği denetim komisyonlarınca tespit edilen umuma açık hizmet veren her türlü yapılar ve açık alanlar ile toplu taşıma araçlarının sahibi olan gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerine Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından her bir tespit için bin Türk Lirasından beş bin Türk Lirasına kadar idari para cezası uygulanır. Bu şekilde bir yıl içinde uygulanacak idari para cezasının tutarı ellibin lirayı geçemez. Sürenin bitiminden itibaren öngörülen yükümlülüklerini yerine getirmediği denetim komisyonlarınca tespit edilen büyükşehir belediyeleri, belediyeler ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından her bir tespit için beşbin Türk Lirasından yirmibeş bin Türk Lirasına kadar idari para cezası uygulanır. Bu şekilde bir yıl içinde uygulanacak idari para cezasının tutarı beşyüz bin lirayı geçemez. Bu maddeye göre verilen idari para cezaları tebliğinden itibaren bir ay içerisinde ödenir. Genel bütçeye gelir kaydedilen idari para cezası tutarları dikkate alınarak erişilebilirlik konusundaki projelerde kullanılmak üzere Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bütçesinde ödenek öngörülür.

124 görüntüleme0 yorum
bottom of page