top of page
  • cercinli

Erisilebilirlik Izleme ve Denetleme Komisyonları Toplandı..

Erisilebilirlik İzleme ve Denetleme Komisyonları Toplandı

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Komisyonları Toplantısı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Aylin Çiftçi’nin katılımlarıyla 17 Nisan 2014 tarihinde Ankara’da gerçekleştirildi. Engellilerin toplumsal hayata katılımı önündeki engelleri kaldırmak için çalışmalar yürüten 81 ildeki komisyonların bir araya geldiği toplantıda, izleme ve denetleme faaliyetlerinde karşılaşılan sorunlar ele alındı.

“Komisyonların Çok Aktif Olmalarını İstiyoruz”

Toplantıda konuşan Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Aylin Çiftçi, Valilikler başkanlığınca toplanan Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Komisyonlarının Türkiye’deki tüm illerde kurularak görev yapmaya başladığını belirterek, “Komisyonların çalışmaları başlamasıyla illerdeki denetim ve izleme ile ilgili geri bildirimlerde gelmeye başladı. Süreç yeni başlayan bir süreç olduğundan teknik bazı konularda sıkıntılar ortaya çıkabiliyor. Biz Komisyonların çok aktif olmalarını istiyoruz. Bu yüzden bu konuda bazı revizyonlara ihtiyaç var. İşte bu yüzden illerdeki komisyonlardan geribildirimleri topluca değerlendirmek üzere bu toplantıyı yapmak istedik” dedi.

“Takip İçin Uzmanlık Zorunlu Değil”

İllerde izlemesi yapılan standartlara ilişkin doldurulan formların detaylı teknik elemanlara ihtiyaç duyulmadan takip edilebileceğini vurgulayan Çiftçi, “Takip için formlarda incelenecek her konuyu somutlaştırılmış bir şekilde hazırladık. Bu yüzden İzlemelerin yapılabilmesi için profesyonel mimar, mühendis ya da uzman olmaya da gerek yok” şeklinde konuştu. 81 ildeki komisyonlardan temsilcilerin denetim ve incelemeler konusunda sorun ve önerileri dile getirdiği toplantı sonrasında denetimde yaşanabilecek sıkıntılara ilişkin yeni düzenlemeler yapılması planlanıyor.

Erişilebilirlik Hangi Aşamada?

Bilindiği gibi Engelliler Hakkındaki Kanun’la engellilerin toplumsal hayata katılımı önündeki engelleri kaldırmak üzere, kamuya açık her türlü açık ve kapalı alanlar ve yapılı çevrenin engellilerin kullanımına uygun hale getirilmesi zorunluluğu getirildi. Ayrıca, büyükşehir belediyeleri ile Belediyelerin sundukları ya da denetledikleri şehir içi toplu taşıma hizmetlerinin engellilerin kullanımına uygun hale getirilmesi zorunluluğu bulunmakta. Türkiye’de erişilebilirliğin sağlanması konusunu büyük bir titizlikle takip eden Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, ilgili bakanlıkların ve belediyelerin teknik personeline yönelik ulaşılabilirlik eğitim programları düzenledi. Bilgilendirme Toplantıları kapsamında 6.000’den fazla üst yönetici ve teknik personele bilgilendirme yapan Bakanlık, ayrıca sorumluluğu bulunanlara yapacakları düzenlemelerde yol göstermek üzere bir “Erişilebilirlik Bilgilendirme Filmi” hazırlayarak, kamuoyuna sundu. 2012 yılında yapılan mevzuat değişikliğiyle erişilebilirlikte etkin bir denetim ve izleme mekanizmasının kurularak uygulamaların daha hızlı bir şekilde hayata geçirilmesi amaçlandı. Böylece erişilebilirlik düzenlemelerinin yerine getirilmesi için standartların uygulanmasının izlenmesi ve denetimini gerçekleştirecek altyapı kuruldu. Bu kapsamda Türkiye’deki tüm illerde “Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Komisyonları” kuruldu. Komisyonların izleme ve denetim raporlarının takip edilerek erişilebilir olmayan uygulamalar için ceza uygulaması Yönetmelikle düzenlendi. Raporların takibi için “Ulusal Erişilebilirlik İzleme Sistemi” kurularak ülkedeki tüm yapılarda erişilebilirlik uygulanmasının takip edilecek.

Cezalar Merkezden Takip Edilecek

2014 yılında altyapısı tamamlanması hedeflenen sistemle Türkiye Ulusal Erişilebilirlik Envanterioluşturulacak. Böylece sistemle birlikte online veri girişi yapılarak erişilebilirliğin merkezden izlenebilmesi sağlanacak, ayrıca da Türkiye’nin Erişilebilirlik Haritası çıkarılacak. Türkiye Erişilebilirlik Haritasısayesinde; denetimlerin merkezden takip edilebilmesi sağlanarak, sorumlulukların yerine getirilmesinin takibi ve yerine getirilmeyen sorumluluklar nedeniyle cezai müeyyidelerin uygulanması sağlanacak.

KAYNAK: EYH Genel Müdürlüğü Web Sayfası

27 görüntüleme0 yorum
bottom of page