top of page
  • cercinli

CRC Markası olarak Engelli Kardeslerimizin Engelliler Haftasını Kutluyoruz..

CRC olarak engelli kardeşlerimizin engelliler haftasını kutluyoruz.

CRC markası ile hissedilebilir yüzey ürünleri başta olmak üzere engellilere yönelik birçok ürün ve hizmet ile faaliyetlerine devam eden ekibimiz adına tüm engelli bireylerin engelliler haftasını kutluyor, "Engelsiz Türkiye" ilkesi ile çalışmalarımızı sürdürdüğümüzü belirtmek istiyoruz.

Engelliler haftası münasebetiyle Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sn. Ayşenur İSLAM'ın yayınlamış olduğu mesajı sizlerle paylaşıyoruz.

"Engelli vatandaşlarımızın birey olarak, insan onuruna yakışır biçimde, hayatın içinde herkesle birlikte yaşama hakkı onun en temel evrensel hakkıdır. Bu hakkı sağlamada nüfusun tamamına görevler ve sorumluluklar düşmektedir.

Hükümetimiz, yerel yönetimler ve sivil toplum örgütleri bu konuda özellikle son yıllarda önemli çalışmaların içinde olmuştur.

Şubat ayında TBMM’de kabul edilen 5378 sayılı Engelliler kanununun reform niteliğindeki en önemli yanı Birleşmiş Milletler Engelli Kişilerin Haklarına İlişkin Sözleşme’ye uyumunun sağlanması oldu. “Engellilerin Haklarına İlişkin Birleşmiş Milletler Sözleşmesi” ni ilk imzalayan ülkeler arasında yer alan ülkemiz; diğer yasal düzenlemelerini de Sözleşmeye uyarlayan ilk ülkelerden biri olmuştur.

Engelli Hakları Sözleşmesi mevzuat ve politikaların etkin bir şekilde hayata geçirilmesi ve izlenmesini gerekli kılmaktadır. Etkin bir uygulama ve izleme ise ancak sorumlu kurumlar arasındaki koordinasyon ve işbirliği ile mümkündür. Bu kapsamda Başbakanlık Genelgesi ile oluşturulan Engelli Hakları İzleme ve Değerlendirme Kurulu, engelli bireylerin haklarının korunması ve geliştirilmesine yönelik çalışmalarda koordinasyon ve işbirliğini güçlendirmek amacıyla kuruldu. Engelli Hakları İzleme ve Değerlendirme Kurulu’nun ilk toplantısı 13 Mayıs 2014 tarihinde gerçekleşecek. Kurulun ilk toplantısında diğer çalışmaların yanında Sözleşmenin uygulamalara daha etkili yansıtılabilmesi için ulusal düzeyde bir Engelli Hakları Stratejisi ve Eylem Planı’nın hazırlanması da ele alınacaktır.

Bakanlık olarak biz engellenen bireyleri, önlerindeki tüm engellerin ortadan kalkmasıyla hayatın her alanında görmek istiyoruz. Bunun için engelli vatandaşlarımızın bir bütün olarak yaşam standartlarını yükseltmeye, hayata daha fazla katılmalarına imkan vermeye çalışırken her bir bireyin yanında olmaya ve sıkıntılarını paylaşmaya çalışıyoruz. Biliyoruz ki engellilik alanındaki sorunlar ancak tüm tarafların katkısı ve işbirliğiyle çözülebilecektir. Bu yüzden tüm kurumlarımızı harekete geçirecek öncü çalışmalar yapmaya ve kurumlarımızın gerçekleştirdiği öncü çalışmaları desteklemeye önem veriyoruz.

Engelliler Haftası Birleşmiş Milletler'e üye 156 ülkede aynı tarihlerde gerçekleşmektedir. Ülkemizde de bu hafta dolayısıyla tüm illerimizde değişik etkinlikler yapılacaktır.

Engelli ve engelsiz tüm vatandaşlarımızın birlikte uyum içerisinde yaşaması hedefine katkı sağlayacağına inandığımız Engelliler Haftası’nın hayırlı olmasını diler, tüm engelli ve engelsiz vatandaşlarımıza selam ve saygılarımı sunarım."

kaynak: eyh.gov.tr

17 görüntüleme0 yorum
bottom of page