top of page
Tekil tabansız nokta çubuk hissedilebilir yüzey noktaları

MEVZUAT

MEVZUAT

Engellilere yönelik yapılması gereken düzenlemelere ve ilgili yasal mevzuata bu sayfamızdan ulaşabilirsiniz. CRC ekibi olarak, ulusal ve uluslararası yasal mevzuatı takip ederek üretim ve uygulamalarımızı güncel mevzuata uygun olarak sürdürmekteyiz.
Hissedilebilir zemin basta olmak üzere ürettiğimiz braille alfabeli yönlendirme levhaları, indüksiyon döngü cihazları, acil durum sesli ışıklı yönlendirme cihazları ve diğer tüm erişilebilirlik ürün ve uygulamalarımızda yürürlükteki Türk Standartları ile birlikte Avrupa Birliği normlarına uygun üretim ve uygulama yapmaktayız.
Bu sayfada Üniversiteler, Havalimanları, Sağlık Bakanlığına bağlı birimler (hastane, sağlık ocağı), belediyeler, alışveriş merkezleri, umuma açık diğer hizmet veren kurumlar (üniversite, kamu kurumları vb.) ile ilgili yürürlükteki mevzuata ulaşabilirsiniz.

BİNALAR İÇİN ERİŞİLEBİLİRLİK İZLEME VE DENETLEME FORMU

Binalar için erişilebilirlik izleme ve denetleme formuna ulaşmak için tıklayınız...

ERİŞİLEBİLİRLİK İZLEME VE DENETLEME YÖNETMELİĞİ

Erişilebilirlik İzleme Ve Denetleme Yönetmeliği'ne Ulaşmak İçin Tıklayınız...

ERİŞİLEBİLİRLİK İZLEME VE DENETLEME KOMİSYONLARI BİNALAR ÖZET RAPORU

Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Komisyonları Binalar Özet Raporuna ulaşmak için tıklayınız...

HİSSEDİLEBİLİR YÜZEY ÇALIŞTAYI 1-2 DEĞERLENDİRME RAPORU DÖKÜMANI

Hissedilebilir Yüzey Çalıştayı 1-2 Değerlendirme Raporu dökümanına ulaşmak için tıklayınız...

BİNALAR İÇİN ERİŞİLEBİLİRLİK İZLEME VE DENETLEME FORMU

Binalar İçin Erişilebilirlik İzleme Ve Denetleme Formuna ulaşmak için tıklayınız.

AÇIK ALANLAR İÇİN ERİŞİLEBİLİRLİK TESPİT FORMU

Açık Alanlar İçin Erişilebilirlik Tespit Formuna ulaşmak için tıklayınız…

YEREL YÖNETİMLER ULAŞILABİLİRLİK TEMEL BİLGİLER TEKNİK EL KİTABI

Yerel Yönetimler Ulaşılabilirlik Temel Bilgiler Teknik El Kitabına ulaşmak için tıklayınız..

BANKACILIK HİZMETLERİNİN ERİŞİLEBİLİRLİĞİNE DAİR YÖNETMELİK

Bankacılık Hizmetlerinin Erişilebilirliğine Dair Yönetmelik ulaşmak için tıklayınız.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ ENGELLİ HİZMET BİRİMLERİ YÖNETMELİĞİ

Büyükşehir Belediyeleri Özürlü Hizmet Birimleri Yönetmeliği ulaşmak için tıklayınız.

ENGELLİ BİREYLERE YÖNELİK ÖZEL BAKIM MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ

Engelli Bireylere Yönelik Özel Bakım Merkezleri Yönetmeliği  ulaşmak için tıklayınız.

ERİŞİLEBİLİRLİK İZLEME VE DENETLEME YÖNETMELİĞİ

Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Yönetmeliği ulaşmak için tıklayınız.

HALK KÜTÜPHANELERİ YÖNETMELİĞİ

Halk Kütüphaneleri Yönetmeliği  ulaşmak için tıklayınız.

HUZUREVLERİ İLE HUZUREVİ YAŞLI BAKIM VE REHABİLİTASYON MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ

Huzurevleri ile Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri Yönetmeliği ulaşmak için tıklayınız.

KAMU HİZMETLERİNİN SUNUMUNDA UYULACAK USUL VE ESASLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK

Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik ulaşmak için tıklayınız.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL EĞİTİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliği ulaşmak için tıklayınız.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ

Milli Eğitim Bakanlığı Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmeliği ulaşmak için tıklayınız.

OTOPARK YÖNETMELİĞİ

Otopark Yönetmeliği ulaşmak için tıklayınız.

ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ

Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği ulaşmak için tıklayınız.

ÖZEL HUZUREVLERİ İLE HUZUREVİ YAŞLI BAKIM MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ

Özel Huzurevleri ile Huzurevi Yaşlı Bakım Merkezleri Yönetmeliği ulaşmak için tıklayınız.

ÖZEL MESLEKİ REHABİLİTASYON MERKEZLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

Özel Mesleki Rehabilitasyon Merkezleri Hakkında Yönetmelik ulaşmak için tıklayınız.

SOSYAL HİZMET MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ

Sosyal Hizmet Merkezleri Yönetmeliği ulaşmak için tıklayınız.

YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ

Yüksek Öğretim Kurumları Engelliler Danışma ve Koordinasyon Yönetmeliği ulaşmak için tıklayınız.

ENGELLİ BİREYLER İÇİN BİLGİLENDİRME REHBERİ

T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yayınlanan Engelli Bireyler İçin Bilgilendirme Rehberine ulaşmak için tıklayınız.

2030 ENGELSİZ VİZYON BELGESİ

T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yayınlanan 2030 Engelsiz Vizyon Belgesine ulaşmak için tıklayınız.

ENGELLİ HAKLARI ULUSAL EYLEM PLANI 2023-2025

T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yayınlanan Engelli Hakları Ulusal Eylem Planı 2023-2025 Belgesine ulaşmak için tıklayınız.

bottom of page